Fiber Optik Kablo ve İletim Sistemleri

Fiber optik, cam ya da plastik fiber üzerinden ışık sinyali ile ses, veri ve görüntü ileten bir iletişim teknolojisidir. Optik fiber, çok saf camdan ya da plastikten yapılmış insan saçı kalınlığındaki liflerdir. Fiber optik iletim sistemlerinde hem analog hem de sayısal sinyal iletmek mümkündür.

FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMLERİ

Bir fiber optik iletim sisteminin üç ana işlevi gerçekleştirir.
– Elektriksel bir sinyalin optik sinyale çevirmesi
– Optik sinyalin optik fiber üzerinden iletilmesi
– Optik sinyalin tekrar elektriksel sinyale çevirmesi
Bu işlevleri gerçekleştirmek üzere bir iletim sisteminde üç ana bileşen bulunmaktadır.
· Optik Verici
· Fiber Optik Kablo
· Optik Alıcı
Optik Verici, analog ya da sayısal bir elektriksel sinyali optik sinyale çeviren ve optik sinyali bir optik fiberin içine gönderen elektro-optik bir cihazdır. Verici ; arayüz devresi, kaynak sürme devresi ve bir optik kaynaktan oluşur. Arayüz devresi, giriş sinyalini alır ve kaynak sürme devresi tarafından işlem görecek hale çevirir. Vericinin kaynak sürme devreleri akımı değiştirerek optik kaynağı modüle eder. Fiber optik vericilerde optik sinyal kaynağı olarak LED ya da lazer diyot kullanılır. Optik kaynak elektriksel enerjiyi (akımı) optik enerjiye (ışığa) çevirir.

Fiber optik vericiler sayısal ve analog olmak üzere 2 sınıftır.
Fiber optik haberleşme sistemlerinde temel olarak aşağıda verilen LED tipleri kullanılmaktadır.

SLED (Surface-Emitting LED),
ELED (Edge-Emitting LED),
SLD (Superluminescent Diode)
Düşük hızdaki (0 – 20 Mbps) fiber optik sistemlerde 850nm veya 1300nm’de çalışan LED’ler; orta hızdaki (50 – 200 Mbps) fiber optik sistemlerde 1300nm’de çalışan LED’ler; yüksek hızdaki fiber optik sistemlerde ise lazer diyotlar optik kaynak olarak kullanılmaktadır.

Optik Alıcı, optik fiberden gelen optik sinyali tekrar orijinal elektriksel sinyale dönüştürür. Tipik bir fiber optik alıcı, optik bir dedektörden, düşük gürültülü bir yükselteçten ve elektriksel sinyali üreten devre elemanlarından oluşur. Optik dedektör tarafından alınan optik sinyal, yükselteç tarafından yükseltilir ve diğer devreler aracılığı ile vericiden gönderilen orijinal elektriksel sinyale çevrilir. Alıcılar optik sinyali gürültü ve sinyal bozulması olmadan yükseltmek ve işlemek zorundadır. Optik sinyal dedektörü olarak PIN tipi diyotlar ya da avalanch tipi fotodiyotlar kullanılmaktadır.

Fiber optik alıcılar sayısal ve analog olmak üzere 2 sınıftır. Kullanılan optik dedektörün tipine göre alıcıların performansı değişmektedir.